• Wydajność ozonatora 30 000 - 120 000 mg/h
 • Pełna automatyka trybów
 • Unieszkodliwia aż 99,9% patogenów chorobotwórczych
 • Producent posiadający swoje Centrum Badawcze R&D
 • Wygodny transport urządzenia
 • Tryb oczyszczania powietrza
 • Prosta obsługa
 • Komfort pracy
 • Innowacyjny Projekt
 • Bezpieczeństwo

Szkolenie certyfikacyjne z bezpiecznej obsługi STERYLIZATORA POMIESZCZEŃ STERYLIS marki MILOO
w dniu 2021-04-21 o godzinie 09:00Przetwarzanie danych osobowych:

Na podstawie art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwane dalej : RODO) informujemy, iż :
 • Administratorem danych osobowych jest fundacja PROZON Fundacja Ochrony Klimatu z siedzibą w Warszawie (03-876), ul. Matuszewska 14 lok. Bud. B9, zwana dalej „PROZON”. Można się z nami skontaktować pod adresem e-mail : rodo@prozon.org.pl lub adresem siedziby fundacji.
 • Dane będziemy przetwarzać w celu :
  1. zawarcia i wykonania umowy na podstawie art. art. 6 ust. 1 lit. b RODO przez czas trwania umowy i do czasu upływu terminów do dochodzenia roszczeń;
  2. archiwizowania dokumentów rozliczeniowych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO do czasu upływu okresu przedawnienia zobowiązania podatkowego;
  3. prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług bez wykorzystania środków komunikacji elektronicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, gdzie prawnie uzasadnionym celem jest prowadzenie działań marketingowych promujących prowadzoną działalność, do czasu wniesienia sprzeciwu;
  4. jeżeli wyrazili Państwo zgodę, to także dla celów prowadzenia działań marketingowych własnych produktów i usług z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO i przepisów innych ustaw wymagających zgody na takie działania, do czasu wycofania zgody na takie działania lub wniesienia sprzeciwu w zależności które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.
  5. Dane mogą być udostępniane innym podmiotom, gdy obowiązek taki wynika z przepisów prawa. Dane mogą być ujawniane również podmiotom wspierającym działania PROZON takim jak podwykonawcy, jednostki egzaminujące, ubezpieczyciele, serwisanci usług informatycznych, kancelarie prawne, firmy consultingowe i audytorskie, biura rachunkowe, firmy kurierskie.
  6. Każdej osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem (o ile dane przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  7. Podanie danych osobowych zawartych w formularzu jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy.